Home

Medisch voetzorgverlener de Bes

Leven met pijnlijke en problematische voeten is geen pretje. Specifieke medische voetaandoeningen vragen om professionele behandeling door een Medisch Voetzorgverlener.

Ik ben Jacqueline de Bes en ik maak uw voeten graag weer gezond. Ik ben Medisch Voetzorgverlener geworden omdat ik zelf jarenlang pijn aan mijn voeten heb gehad. Ik weet dus hoe het voelt en wat ik kan doen om u er vanaf te helpen.

Uw voeten zijn bij mij in goede handen,  als u tot een van de risicogroepen behoort. Denkt u daarbij aan diabetes mellitus, reuma, spasticiteit en de ouder wordende voet/oudere voet. Sinds 2014 zijn hier ook kankerpatiënten aan toegevoegd. Een speciale opleiding hiervoor, Oncologisch Voetzorgverlener (OVV), heb ik in 2015 gevolgd.

Vergoeding zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars hebben hun voorwaarden 2024 bekend gemaakt. De zorgverzekeringswet kent een vergoeding voor voetzorg bij mensen met een chronische aandoening en een verhoogd risico op ontstaan van voetulcera. De basisverzekering kent een vergoeding als je zorgpakket met profiel 2, 3 of 4 hebt. Voor zorgpakket met profiel 1 zijn soms vergoedingen mogelijk vanuit de aanvullende verzekering, evenals voor reumatoïde artritis en bloedvatproblemen.

Er is een pinautomaat in de praktijk

Maak een afspraak

Contact

Medisch pedicure

Vergoedingen

Op mijn website vindt u meer informatie over verschillende behandelingen die gedeeltelijk of in zijn geheel worden vergoed door de zorgverzekaar.

Lees meer