NMMV

Medisch Pedicure

De beroepsvereniging NMMV is opgericht om een verschil te maken tussen de (medisch) pedicures- van wie de kwaliteit niet geborgd is- en de medische voetzorgverleners, die wel over toetsbare kennis en vaardigheden beschikken. Verbreding en verdieping van kennis is noodzakelijk om voor het groeiend aantal mensen met ernstige chronische ziekten veilige voetzorg te kunnen garanderen. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van:

  • de diabetische voet
  • de reumatische voet
  • de oncologische voet
  • overige risicovoeten
Zij hebben onderwijs gevolgd van medische specialisten en stages gelopen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Deze zorg wordt uitsluitend gegeven in afstemming met de behandelaars.
Belang van de kwaliteit:
De NMMV beschikt over een Medische Raad van Toezicht. In algemene zin bewaakt zij de grenzen van de competenties en ziet erop toe dat jaarlijkse verplichtingen van leden worden nagekomen.
De NMMV heeft een eigen website waar u nog verdere informatie kan vinden: www.nmmv.nl