Vergoedingen

Vergoedingen medische voetzorg 2024

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft bepaald dat de kosten voor de voetzorg van clienten met een medische voet meer beheersbaar moeten worden. Het komt er op neer dat iemand met een hoog risico meer zorg krijgt en iemand met een laag risico minder zorg

Het voetonderzoek: voor alle mensen met diabetes of een medische aandoening zal tenminste 1 keer per jaar een voetonderzoek afgenomen worden. Voor Simms 2 en hoger zal dit uit de basisverzekering betaald worden. Deze screening kan door een Huisarts, Praktijkondersteuner of medisch specialist gedaan worden.

Zorgprofielen: zorgprofiel 0 en 1 valt onder de aanvullende verzekering. Zorgprofiel 2, 3 en 4 valt onder de basisverzekering. Mocht u een van deze zorgprofielen hebben dan zal er eerst een onderzoek en behandelplan worden opgesteld door de podotherapeut waarbij ik een contract afgesloten heb. Ik ben aangesloten bij:
Centrum voor Voettherapie
Splinterlaan 164-166
2352 SM Leiderdorp
071-5890221

Hoog Risico: cliƫnten DM met ontstane drukplekken en complicaties hebben meer risico en hebben meer zorg nodig. Nieuw is dat u jaarlijks een keer gezien zal moeten worden door een podotherapeut, deze zal vaststellen welk zorgprofiel bij u past. Deze bepaalt ook het behandelplan en zal in overleg met de pedicure een behandeltraject gaan inzetten, de podotherapeut kan dus de zorg zelf uitvoeren of uitbesteden aan een pedicure, de podotherapeut wordt ook uw budgetbewaker. Het eigen risico is in dit geval van toepassing omdat deze zorg uit de basisverzekering wordt vergoed.

Declaraties vanuit de aanvullende verzekering Zorg en Zekerheid AV plus: indien de klant door alleen een voetzorgverlener behandeld wordt kan de voetzorgverlener zelf elektronisch gaan declareren. Er is dan echter wel een aanvullende verzekering nodig om een vergoeding te krijgen! Alleen diabetes met zorgprofiel 1 zit nog in de aanvullende verzekering. Reumatoide Artritis zit ook in de aanvullende verzekeringen. Informeer daarom of uw aanvullende verzekering een behandeling vergoed. Een medisch voetzorgverlener/pedicure moet ingeschreven staan in een kwaliteitsregister.