Vergoedingen

Vergoedingen Diabetes Mellitus voetzorg 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft bepaald dat de kosten voor de voetzorg van clienten met DM meer beheersbaar moeten worden. Het komt er op neer dat iemand met een hoog risico meer zorg krijgt en iemand met een laag risico minder zorg

Het voetonderzoek: voor alle mensen met suikerziekte zal tenminste 1 keer per jaar een voetonderzoek afgenomen worden. Voor Simms 1 en hoger zal dit uit de basisverzekering betaald worden. Deze screening kan door een Huisarts, Praktijkondersteuner of medisch specialist gedaan worden.

Zorgprofielen: zorgprofiel 0 en 1 valt onder de aanvullende verzekering. Zorgprofiel 2, 3 en 4 valt onder de basisverzekering. Mocht u een van deze zorgprofielen hebben dan zal er eerst een onderzoek en behandelplan worden opgesteld door de podotherapeut waarbij ik een contract afgesloten heb. Hoe hoger de zorgprofiel hoe meer zorg er nodig is.

Hoog Risico: cliënten DM met ontstane drukplekken en complicaties hebben meer risico en hebben meer zorg nodig. Nieuw is dat u jaarlijks een keer gezien zal moeten worden door een podotherapeut, deze zal vaststellen welk zorgprofiel bij u past. Deze bepaalt ook het behandelplan en zal in overleg met de pedicure een behandeltraject gaan inzetten, de podotherapeut kan dus de zorg zelf uitvoeren of uitbesteden aan een pedicure, de podotherapeut wordt ook uw budgetbewaker. Het eigen risico is in dit geval van toepassing omdat deze zorg uit de basisverzekering wordt vergoed.

Declaraties: indien de klant door alleen een voetzorgverlener  behandeld wordt kan de voetzorgverlener zelf elektronisch gaan declareren. Er is dan echter wel een aanvullende verzekering nodig om een vergoeding te krijgen! Informeer daarom of uw aanvullende verzekering een behandeling vergoed. Een medisch voetzorgverlener/pedicure moet ingeschreven staan in een kwaliteitsregister. De leden van de NMMV staan in het kwaliteitsregister van Kabiz